Historia

Pierwszym znanym właścicielem majątku ziemskiego Makowice (niemiecka nazwa Schwengfeld) był Peter von Schwengfeld,
który w 1318 r. wykupił majątek z rąk księcia Bernarda. Majątek ziemski pozostał w posiadaniu rodu von Schwengfeld do roku 1372, tj. do czasu przekazania dóbr przez Heinricha von Schwengfeld Hermanowi von Czetriz.

W roku 1454 Makowice odziedziczył po swoim ojcu Georg von Czetriz, który pozostawił majątek synom Georgowi i Hansowi von Czetriz. Ci zaś w roku 1457 sprzedali go Hansowi von Peterswalde i Hansowi Schaff z Chojnika.
W roku 1581 posiadłość należała do braci Hansa i Heinricha Peterswalde. Od roku 1594 posiadłość należy do Heinricha Peterswalde.

Z początkiem XVII wieku (tj. w 1607 r.) dobra zakupił Wolfgang von Rothkirch. W rękach jego potomków pozostawały Makowice przez ponad 150 lat, bowiem jeszcze w 1754 roku właścicielem jest Karl Ferdynand Rotkirch. Po jego śmierci majątek przeszedł na własność rodu Seherthoss. W 1785 r. właścicielką Makowic jest pani von Prittwitz, z domu Seherthoss. Jak długo była właścicielką w istniejących dokumentach nie odnotowano.

W 1840 r. dobra makowickie zakupił Martin von Websky, którego potomkowie zarządzali nim do czasów II wojny światowej. Ostatnim właścicielem dóbr w Makowicach była Olga von Websky z domu Moltke, matka malarza Wolfganga von Websky (ostatniego komendanta wojennego miasta Świdnica).

Pałac w Makowicach wzniesiony został około 1875 roku (data na chorągiewce) w stylu neorenesansu francuskiego. Jest to wymurowany z cegły, otynkowany, wysokopodpiwniczony, dwukondygnacyjny budynek założony na planie umiarkowanego prostokąta. Posiada on malowniczą bryłę wzbogaconą ryzalitem i tarasami. Strome, wielospadowe dachy zdobią kominy i fantazyjne lukarny. Od frontu na osi pałacu wznosi się wieża akcentująca główne wejście. Od ogrodu natomiast oś jest zaznaczona przez kolumnowy podcień wspierający taras. Z tej również strony widnieje Gwiazda Dawida.Po II wojnie światowej do 1994 roku pałac w Makowicach wchodził w skład majątku Państwowego Gospodarstwa Rolnego w Makowicach.W latach 2008-2011 pałac został przebudowany i odnowiony przez nowych właścicieli obiektu, tj. Przedsiębiorstwo Produkcyjne "MS"Sp. z o.o. w Makowicach.